!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

Thư cảm ơn khách hàng tham dự sự kiện “Lái thử và cảm nhận cùng Hyundai Bắc Giang”

Sự kiện Hyundai Bắc Giang , 28/11/2017 06:02

Ngày 26/11/2017, Hyundai Bắc Giang đã tổ chức thành công sự kiện “Lái thử và trải nghiệm cùng Hyundai Bắc Giang” tại TT Thị Trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang.

IMG_0330

Với sự tham gia của 200 khách hàng cùng với  85 lượt lái thử, chương trình đã thành công rực rỡ với 5 hợp đồng được ký kết tại chương trình và 30 khách hàng tiềm năng sẽ mua xe trong thời gian sắp tới.

IMG_0336 - Copy

Khách hàng tỏ ra hài lòng về chất lượng, tính năng vượt trội, tiện nghi đầy đủ, thiết kế hiện đại và khả năng vận hành cùa các model xe Hyundai.Sự kiện đã gây được hiệu ứng mạnh mẽ về mặt truyền thông tới khách hàng tham dự tại huyện Yên Thế. Thay mặt Hyundai Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng huyện Hiệp Hòa đã đến tham dự chương trình và mong nhận được sự ủng hộ và tin tưởng cuả quý vị trong thời gian tới.

Một vài hình ảnh tiêu biểu của sự kiện

IMG_0283-min

IMG_0349

IMG_0332 - Copy

 

 

IMG_0289-min

// add this before event code to all pages where PII data postback is expected and appropriate ttq.identify({ "email": "", // string. The email of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "phone_number": "", // string. The phone number of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "external_id": "" // string. Any unique identifier, such as loyalty membership IDs, user IDs, and external cookie IDs.It must be hashed with SHA-256 on the client side. }); ttq.track('ViewContent', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToWishlist', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('Search', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "", // string. The 4217 currency code. Example: "USD". "query": "" // string. The word or phrase used to search. Example: "SAVE10COUPON". }); ttq.track('AddPaymentInfo', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToCart', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('InitiateCheckout', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('PlaceAnOrder', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('CompleteRegistration', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". });