!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách vận chuyển và giao nhận

Quý khách có thể lựa chọn một trong những cách nhận xe như sau:

Cách 1: Nhận xe tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÀO DƯƠNG– Lô 01, CCN Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Cách 2: Vận chuyển đến địa chỉ yêu cầu của Quý khách (tùy theo thỏa thuận giữa Công ty và Khách hàng để thanh toán phí vận chuyển).

(*) Trước khi xe được vận chuyển đưa đi, có sự xác nhận về tình trạng của xe được giao, khi Khách hàng nhận xe cũng cần có sự xác nhận. Khi Khách hàng đã nhận xe và ký xác nhận, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các vết trầy xước sau giao nhận.

  • Thời hạn giao hàng theo thỏa thuận của 2 bên.
  • Khi có phát sinh sự chậm trễ trong việc giao hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÀO DƯƠNG sẽ thông báo kịp thời đến khách hàng và 2 bên sẽ thỏa thuận lại về việc giao hàng hoặc hủy hợp đồng.
GÓP Ý CỦA KHÁCH HÀNG