!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

QÚY KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CHỌN 1 TRONG 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN:

I./ Thanh toán tiền mặt:

  1. Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÀO DƯƠNG , Thanh toán tại Công ty theo địa chỉ Lô 01, CCN Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
  2. Tại nhà/nơi nhận hàng, Thanh toán cho Kế toán của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÀO DƯƠNG (có giấy giới thiệu của Công ty)  trong phạm vi thỏa thuận trước.

II./ Chuyển khoản: Chuyển khoản cho chúng tôi thông qua các thông tin ngân hàng của công ty:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÀO DƯƠNG
Địa chỉ: Lô 01, CCN Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Mã số thuế: 2400347338
Tài khoản: 215686868689999 tại VG bank Bắc Giang

GÓP Ý CỦA KHÁCH HÀNG