!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

VINH DANH ĐẠI LÝ XUẤT SẮC TOÀN DIỆN NĂM 2023

Sự kiện Hyundai Bắc Giang,  2024/04/22 07:42

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE AN TOÀN | HYUNDAI BẮC GIANG

Sự kiện Hyundai Bắc Giang,  2024/04/21 04:09

ĐĂNG KÝ THAM GIA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE AN TOÀN 20/04/2024

Sự kiện Hyundai Bắc Giang,  2024/04/12 03:25

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH “RẠNG RỠ CÙNG HYUNDAI”

Sự kiện Hyundai Bắc Giang,  2024/03/11 09:50

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2023 Hyundai Bắc Giang tổ chức chương trình “Trao yêu thương” trao tặng 25 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang.

Sự kiện Hyundai Bắc Giang,  2023/12/25 09:45

THƯ CẢM ƠN

Sự kiện Hyundai Bắc Giang,  2023/12/18 02:18

// add this before event code to all pages where PII data postback is expected and appropriate ttq.identify({ "email": "", // string. The email of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "phone_number": "", // string. The phone number of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "external_id": "" // string. Any unique identifier, such as loyalty membership IDs, user IDs, and external cookie IDs.It must be hashed with SHA-256 on the client side. }); ttq.track('ViewContent', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToWishlist', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('Search', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "", // string. The 4217 currency code. Example: "USD". "query": "" // string. The word or phrase used to search. Example: "SAVE10COUPON". }); ttq.track('AddPaymentInfo', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToCart', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('InitiateCheckout', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('PlaceAnOrder', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('CompleteRegistration', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". });