!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2023

Tin công nghệ , 16/01/2023 03:08

CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2023

Nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý Khách hàng trong hành trình mua xe Hyundai và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền, Công ty Cổ phần liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (“HTV”) trân trọng thông báo Chương trình Hội viên Hyundai thống nhất trên toàn hệ thống chính thức ra mắt tới Quý khách hàng, với các nội dung như sau:

Hội viên Hyundai/Hyundai Membership là Chương trình Khách hàng thường xuyên (“Chương trình”) được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (“HTV”) và hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền (“Đại lý”) triển khai trên toàn quốc dành cho Khách hàng mua xe hoặc/và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý.

Chính sách của Chương trình như sau:

 • Thời gian áp dụng: Từ Tháng 1/2023
 • Đối tượng tham gia: Khách hàng sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia Chương trình Hội viên tại bất kỳ Đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc.
 • Phạm vi áp dụng: Trên toàn hệ thống Đại lý ủy quyền.
 1. Đăng kí Hội viên:
 • Đối tượng chương trình: Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Ô tô Hyundai khi mua xe hoặc/và sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/Sửa chữa tại Đại lý và đăng ký tham gia chương trình sẽ được cấp Mã Hội viên và được gọi là Hội viên.
 • Tài khoản Hội viên: Mỗi tài khoản Hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp Khách hàng có sở hữu nhiều xe, khi đăng kí tham gia chương trình, sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản Hội viên độc lập với nhau.
 • Hình thức Đăng kí: Đăng ký tại Đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc.
 1. Xét hạng Hội viên:

Danh hiệu Hội viên được xếp từ thấp đến cao gồm Tiêu chuẩn (Standard) – Vàng (Gold) – Bạch Kim (Platinum). Mức phân hạng này dựa vào việc đáp ứng cả hai tiêu chuẩn đồng thời như sau:

Tiêu chí

xét hạng

Tiêu chuẩn Vàng Bạch kim Ghi chú
Lượt tích điểm dịch vụ của xe trong kỳ xét hạng (lượt) 1

hoặc Khách hàng mua xe mới

3 4 – Hạng Tiêu chuẩn áp dụng lần đầu tiên khi đăng ký chương trình. Sau đó duy trì hoàn toàn.

– Lượt tích điểm dịch vụ được ghi nhận: là lượt dịch vụ có số tiền chi trả dịch vụ bao gồm tiền do Khách hàng/Bảo hiểm/Nội bộ thanh toán >0 đồng

Số tiền chi trả dịch vụ/kỳ xét hạng

(triệu VNĐ)

 

8 15 – Số tiền chi trả dịch vụ bao gồm tiền do Khách hàng/Bảo hiểm/Nội bộ thanh toán >0 đồng (bao gồm các khoản tiền thanh toán sau khuyến mại DV)

– Số tiền chi trả này được quy đổi thành điểm tích lũy xét hạng (theo tỷ lệ tích điểm dịch vụ) để tính toán phân hạng.

Thời hạn duy trì Không thời hạn 12 tháng 12 tháng  

– Kỳ xét hạng: là khoảng thời gian xét hạng Hội viên tính từ tháng hiện tại trở về 12 tháng trước đó.

– Trường hợp Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng (hạng liền trên) ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng). Hết kỳ xét hạng hoặc khi Hội viên lên hạng mới, các chỉ số lũy kế để xét hạng và các quyền lợi ưu đãi (không bao gồm điểm tiêu dùng) sẽ trở về mốc 0 để Hội viên tích lũy cho kỳ tiếp theo.

– Để duy trì danh hiệu Hội viên cho 12 tháng tiếp theo (trừ hạng Tiêu chuẩn), Hội viên cần đáp ứng được các tiêu chuẩn tương ứng trong 12 tháng liên tiếp của kỳ xét hạng. Nếu không đáp ứng yêu cầu duy trì hạng, Hội viên sẽ xuống hạng liền dưới. Hạng Tiêu chuẩn không có ngày hết hạn duy trì, trừ trường hợp chấm dứt tài khoản Hội viên được quy định trong điều lệ chung của chương trình.

 1. Ưu đãi và quyền lợi dành cho Hội viên:

Áp dụng tại bất kỳ Đại lý Hyundai ủy quyền (Ưu đãi về dịch vụ không áp dụng tại Đại lý 1S)

Tên ưu đãi Giá trị ưu đãi Chi tiết áp dụng
TIÊU CHUẨN VÀNG BẠCH KIM  
Tích và sử dụng điểm tiêu dùng (*) khi sử dụng dịch vụ 2% 3% 5% Tích điểm qua các lần làm dịch vụ tại Đại lý và sử dụng điểm tiêu dùng trong tài khoản để thanh toán các lần dịch vụ kế tiếp tại bất kỳ Đại lý ủy quyền.  
Tích điểm tiêu dùng khi Hội viên giới thiệu Hội viên khác mua xe 400,000 điểm 400,000 điểm 400,000 điểm Tặng điểm cho Hội viên giới thiệu một Khách hàng khác mua xe và đăng kí tham gia chương trình Hội viên (Điều kiện: Hội viên được giới thiệu mở thẻ tại Đại lý mua xe)  
Tặng điểm tiêu dùng nhân dịp sinh nhật Hội viên 100,000 điểm 200,000 điểm    
Kiểm tra GDS, cập nhật AVN x x x    
Ưu tiên tiếp nhận xe làm dịch vụ tại Đại lý x Thứ tự ưu tiên tiếp nhận:
Hội viên Bạch Kim – Khách hàng đặt hẹn – Khách hàng/Hội viên còn lại
 
Phòng chờ Hội viên x x    
Rửa xe khi không sử dụng dịch vụ x x Hội viên Vàng:  không quá 12 lần/kỳ
Hội viên Bạch Kim: Không giới hạn số lần trong kỳ
* Chi tiết công việc: Rửa xe ngoại thất, hút bụi và làm sạch sàn xe

Hội viên cần đặt hẹn dịch vụ để được áp dụng ưu đãi.

 
Hỗ trợ kỹ thuật tại địa điểm yêu cầu x x Bán kính 15km – trong giờ hành chính
Hội viên Vàng: không quá 2 lần/kỳ
Hội viên Bạch Kim: không quá 5 lần/kỳ
* Chi tiết công việc: cứu hộ bình điện, tư vấn kĩ thuật tại chỗ

(Nếu không trong trường hợp khẩn cấp, Hội viên cần đặt hẹn dịch vụ để được áp dụng ưu đãi)

 
Đưa Hội viên tới địa điểm yêu cầu x Bán kính 15km – trong giờ hành chính
Giới hạn: không quá 3 lần/kỳ
* Chi tiết ưu đãi: Đưa Hội viên từ Đại lý tới địa điểm được yêu cầu khi xe của Hội viên đang làm dịch vụ tại Đại lý. Hội viên cần đặt hẹn dịch vụ để được áp dụng ưu đãi.
 
Nhận xe và giao xe tại địa điểm yêu cầu x Bán kính 15km – trong giờ hành chính
Giới hạn:  không quá 3 lần/kỳ
* Chi tiết công việc: Nhận xe tại địa điểm Hội viên yêu cầu, đưa xe về Đại lý làm dịch vụ và sau đó mang xe tới địa điểm Hội viên yêu cầu. Hội viên cần đặt hẹn dịch vụ để được áp dụng ưu đãi.
 
Kiểm tra xe trước hành trình dài x Bán kính 15km – trong giờ hành chính
Giới hạn:  không quá 3 lần/kỳ
* Chi tiết công việc: Nhân viên kỹ thuật Đại lý tới địa điểm Hội viên yêu cầu để kiểm tra các hạng mục: Bên trong khoang lái, hệ thống điều hòa, hệ thống hộp số, khoang động cơ, hệ thống phanh, bánh xe. Hội viên cần đặt hẹn dịch vụ để được áp dụng ưu đãi.
 

Trong đó:

(*) Điểm tiêu dùng:

Chức năng điểm tiêu dùng: để tiêu dùng/chi trả khi Hội viên sử dụng dịch vụ của Đại lý bất kỳ ở các lần sử dụng dịch vụ kế tiếp. Điểm có thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày phát sinh điểm. Điểm tiêu dùng không thể quy ra tiền mặt/chuyển khoản hay hoặc bán/chuyển nhượng cho người khác.

– 1 điểm tiêu dùng = 1 Việt Nam đồng

– Điểm tiêu dùng được tích từ các chương trình tặng điểm hoặc tích lũy từ hoạt động sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/ Sửa chữa tại Đại lý (theo hệ số tích điểm sử dụng dịch vụ).

(*) Hệ số tích điểm sử dụng dịch vụ: Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng/sửa chữa tại đại lý, tài khoản Hội viên sẽ được tích một số điểm theo hệ số tương ứng gọi là Điểm tích lũy.

Bảng hệ số tích điểm

Hạng Hội viên Tiêu chuẩn Vàng Bạch Kim Ghi chú  
Hệ số tích điểm dịch vụ (% trên số tiền chi trả dịch vụ) 2% 3% 5% – Hệ số tích điểm được quy định chung cho điểm tích lũy xét hạng và điểm tích lũy tiêu dùng  

– Hệ số tích điểm không áp dụng cho các Đại lý 1S.

– Tích điểm tiêu dùng: tính trên số tiền dịch vụ do Khách hàng/ Nội bộ thanh toán (Không bao gồm tiền do bảo hiểm thanh toán).

– Tích điểm xét hạng: ngoài điểm tiêu dùng, điểm tích lũy còn có chức năng để tính xét hạng gọi là điểm tích lũy xét hạng. Điểm xét hạng được tính trên số tiền dịch vụ do Khách hàng/Nội bộ/ Bảo hiểm thanh toán.

Điểm tích lũy áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác (nếu có) và tính trên tổng số tiền sau khuyến mại (nếu có).

 1. Điều lệ chung chương trình Hội viên Hyundai:

Điều lệ chung này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi vấn đề giữa Hội viên và chương trình Hội viên Hyundai.

Bản điều lệ này được công bố trên kênh website chính thức của HTV. Hội viên tham gia chương trình có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận đồng thời tuân thủ chặt chẽ bản điều lệ này.

Quyền và trách nhiệm của Hội viên

– Khi tham gia vào Chương trình, Hội viên cần đồng ý và có trách nhiệm tuân thủ theo Điều lệ và Chính sách chương trình.

– Khi đăng kí tham gia vào chương trình, Hội viên cần cung cấp các thông tin chính xác để đảm bảo các quyền lợi của mình. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin, Hội viên cần liên hệ Đại lý hoặc Tổng đài của HTV để thông báo cập nhật.

– Hội viên chỉ được hưởng ưu đãi khi đứng tên chính chủ trên Đăng kí xe (đối với khách hàng cá nhân) hoặc là đại diện pháp luật của Doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp chỉ định (bằng văn bản) là người đại diện hưởng ưu đãi (đối với khách hàng doanh nghiệp) để hưởng ưu đãi của chương trình.

– Hội viên được bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của mình khi tham gia Chương trình, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Quyền và trách nhiệm của HTV

– HTV sử dụng kênh website chính thức của HTV để công bố, cập nhật các thông tin về chính sách quy định của chương trình Hội viên Hyundai và nội dung khác có liên quan tới chương trình.

– HTV có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình, tạm ngừng, chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.

– HTV được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.

– HTV có quyền không chấp nhận trả thưởng, cộng điểm hay chuyển điểm sang đối tác (nếu có) khi phát hiện ra các tài khoản hội viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc nghi ngờ đã vi phạm điều lệ Chương trình. HTV có quyền thu hồi lại các điểm thưởng, số liệu ghi nhận cho hội viên trong trường hợp lỗi hệ thống hoặc có gian lận.

– HTV có quyền được hiểu rằng khi tham gia chương trình Hội viên đồng ý cho HTV gửi  các thông tin/thông báo liên quan qua các kênh SMS/Email.

– HTV không chịu trách nhiệm pháp lý về việc không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho Hội viên trong các trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp ngừng hợp tác với đối tác, hoặc trường hợp thay đổi chính sách chương trình

– HTV có quyền miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của Hội viên có liên quan đến Chương trình.

 1. Chấm dứt tài khoản Hội viên:

Tài khoản Hội viên sẽ chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Hội viên tự nguyện rút không tham gia chương trình

– Hội viên bán/chuyển nhượng xe sang chủ sở hữu khác

– Hội viên vi phạm điều lệ chương trình:

+ Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên.

+ Có những hành động gian lận hoặc gây thiệt hại về tài chính, dữ liệu, hình ảnh, thương hiệu cho Chương trình, HTV, Đại lý hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.

+ Có những hành động khác mà HTV cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.

Trân trọng thông báo!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Email: cskhhyundaibacgiang@gmail.com

Hotline: 0915 932 126