!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

HYUNDAI BẮC GIANG ĐÓN TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO CẤP CAO CỦA HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC

Sự kiện Hyundai Bắc Giang , 08/09/2023 00:27

Vào ngày 06/09/2023, Hyundai Bắc Giang rất tự hào khi được đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao từ Hyundai Thành Công Việt Nam tại Đại lý của chúng tôi.
Buổi gặp gỡ này không chỉ là một dịp quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm và định hướng kinh doanh mà còn thể hiện mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Hyundai Bắc Giang và Hyundai Thành Công.
Chúng tôi sẵn sàng trao đổi thông tin về các chiến lược, dự án mới, và xu hướng thị trường ô tô, nhằm đảm bảo rằng thương hiệu Hyundai sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng tại khu vực Bắc Giang.
Được hỗ trợ và tư vấn từ đoàn lãnh đạo Hyundai Thành Công, chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp dịch vụ xuất sắc và sản phẩm chất lượng để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Chúng tôi tin rằng buổi gặp gỡ này sẽ mang lại nhiều cơ hội và thành công mới cho Hyundai Bắc Giang và sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển và củng cố thương hiệu Hyundai tại khu vực này.