!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

Quy định và Hình thức thanh toán

QÚY KHÁCH HÀNG CÓ THỂ CHỌN 1 TRONG 2 HÌNH THỨC THANH TOÁN:

I./ Thanh toán tiền mặt:

1. Tại Công ty TNHH thương mại Đào Dương

Thanh toán tại Công ty theo địa chỉ Lo 01, Cụm công nghệp Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán cho Kế toán của Công ty TNHH thương mại Đào Dương ( có giấy giới thiệu của Công ty ) tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu tại TP. Bắc Giang.

II./ Chuyển khoản:

Chuyển khoản cho chúng tôi thông qua các thông tin ngân hàng của công ty

 

GÓP Ý CỦA KHÁCH HÀNG