!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

CHƯƠNG TRÌNH KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO HÀNH CHO CÁC SẢN PHẨM SUV CỦA HYUNDAI KỂ TỪ 15/7 ĐẾN 31/12/2020

Tin khuyến mại , 20/10/2020 06:37

TC MOTOR đã chính thức thông báo chương trình kéo dài thời gian bảo hành cho những xe du lịch Hyundai dòng SUV, bao gồm: Hyundai Kona, Hyundai TucsonHyundai Santafe.
Cụ thể, thời hạn bảo hành mới là 5 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Thời gian áp dụng: Từ 15/07/2020- 31/12/2020

Với hoạt động gia hạn thời gian bảo hành cho những xe SUV, cùng chính sách giảm thuế trước bạ 50% của bộ tài chính, thì nửa cuối năm 2020 là thời điểm vàng cho khách hàng mong muốn sở hữu 4 bánh.

Để biết thêm thông tin chi tiết và khuyến mại hiện tại của đại lý 3S, quý khách vui lòng liên hệ: 0913 422 118- Ms.Thúy

Hyundai Bắc Giang- Lô 01 CCN Dĩnh Trì- Tp.Bắc Giang.

 

// add this before event code to all pages where PII data postback is expected and appropriate ttq.identify({ "email": "", // string. The email of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "phone_number": "", // string. The phone number of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "external_id": "" // string. Any unique identifier, such as loyalty membership IDs, user IDs, and external cookie IDs.It must be hashed with SHA-256 on the client side. }); ttq.track('ViewContent', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToWishlist', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('Search', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "", // string. The 4217 currency code. Example: "USD". "query": "" // string. The word or phrase used to search. Example: "SAVE10COUPON". }); ttq.track('AddPaymentInfo', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToCart', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('InitiateCheckout', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('PlaceAnOrder', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('CompleteRegistration', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". });