!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

??? ?̂? ???́?? ??̀?? – ??????? ??̆́? ????? ??̀?? ??̣̆?? ???́ ???́?? ??̀?? Đ?̂́? ??̛̉ ??̣?? ??̣?? ??̣ ????? ???́?? ??/2022

Tin công nghệ , 05/03/2022 10:02

?️Nhằm cảm ơn và đồng hành cùng khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng Hyundai Bắc Giang trong suốt thời gian qua

?️Hyundai Bắc Giang trân trọng gửi đến quý khách hàng những Gói ưu đãi vô cùng đặc biệt trong tháng 03 này

  • ????̂̃? ???́ ???% dịch vụ Kiểm tra ??? ??????
  • ????̉? ??% Dịch vụ Khử Khuẩn – Khử mùi bằng công nghệ ???? ???? ?????
  • ????̉? ??% Dịch vụ Cân bằng động bánh xe – Căn chỉnh độ chụm bánh xe bằng thiết bị Smart 3D
?️Nhằm cảm ơn và đồng hành cùng khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng Hyundai Bắc Giang trong suốt thời gian qua
?️Hyundai Bắc Giang trân trọng gửi đến quý khách hàng những Gói ưu đãi vô cùng đặc biệt trong tháng 03 này
• ????̂̃? ???́ ???% dịch vụ Kiểm tra ??? ??????
• ????̉? ??% Dịch vụ Khử Khuẩn – Khử mùi bằng công nghệ ???? ???? ?????
• ????̉? ??% Dịch vụ Cân bằng động bánh xe – Căn chỉnh độ chụm bánh xe
bằng thiết bị Smart 3D
?Đặc biệt hơn – Hyundai Bắc Giang danh tặng 01 bộ ??́ ?? ??? ??̂́? đến những Khách hàng lần đầu tiên trải nghiệm và sử dụng dịch vụ Chăm sóc – Bảo dưỡng – Sửa chữa xe Ô tô tại ??̛?̛̉?? ??̣?? ??̣ ??????? ??̆́? ????? #hyundaibacgiang

?Đặc biệt hơn – Hyundai Bắc Giang danh tặng 01 bộ ??́ ?? ??? ??̂́? đến những Khách hàng lần đầu tiên trải nghiệm và sử dụng dịch vụ Chăm sóc – Bảo dưỡng – Sửa chữa xe Ô tô tại ??̛?̛̉?? ??̣?? ??̣ ??????? ??̆́? ?????  #hyundaibacgiang

 

??????? ??̆́? ????? – ???̂? Đ?̂̀?? ??̀?? ??̀?? ??̣?

 

——————————

?HYUNDAI BẮC GIANG – “New Thinking – New Life ”

?Địa chỉ: Lô 01 KCN Dĩnh Trì – Tp Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang

?Bản đồ: https://goo.gl/maps/qSi2oHsJmGTMvC9y5

?Hotline CSKH: 0204 3 822 676

?Website: https://hyundaibacgiang.com.vn

#hyundaibacgiang #bacgiang #hyundai

#grandi10

#accent

#Kona

#Tucson

#SantaFe

// add this before event code to all pages where PII data postback is expected and appropriate ttq.identify({ "email": "", // string. The email of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "phone_number": "", // string. The phone number of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "external_id": "" // string. Any unique identifier, such as loyalty membership IDs, user IDs, and external cookie IDs.It must be hashed with SHA-256 on the client side. }); ttq.track('ViewContent', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToWishlist', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('Search', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "", // string. The 4217 currency code. Example: "USD". "query": "" // string. The word or phrase used to search. Example: "SAVE10COUPON". }); ttq.track('AddPaymentInfo', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToCart', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('InitiateCheckout', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('PlaceAnOrder', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('CompleteRegistration', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". });