!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 494730855 -->

HYUNDAI BẮC GIANG – TRI ÂN KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ THÁNG 9

Sự kiện Hyundai Bắc Giang , 06/09/2021 07:28

– ??????? ??̆́? ????? gửi lời cảm ơn tới Quý Khách hàng trong thời gian qua đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Đại lý.

– Như một món quà tri ân tới những khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tại ??????? ??̆́? ?????. Chúng tôi tổ chức chương trình “??????? ??̆́? ?????- ??? ?̂? ???́?? ??̀?? ??̣?? ??̣ ???̂? ????̂́?”.

– Đ?̂́? ??̛?̛̣?? ?́? ??̣??: 50 khách hàng sử dụng dịch vụ tại xưởng dịch vụ Hyundai Bắc Giang trong khoảng thời gian từ 01/08/2020 đến 31/07/2021 9 lần trở lên.

– ???̀ ??̣̆??: Bình giữ nhiệt in thương hiệu Hyundai Bắc Giang.

– ??́?? ???̛́? ???̣̂? ???̀: Bộ phận CKSH sẽ lọc danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận quà và gọi thông báo cho khách hàng và xin thông tin để gửi quà chuyển phát nhanh đến tận nhà khách hàng.

– ??????? ??̆́? ????? xin cảm ơn Quý kháng hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin được kính chúc Quý khách hàng thật nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng!

==========================
HYUNDAI BẮC GIANG – BY TC MOTOR
Hotline: 0912 496 885
Website: Hyundaibacgiang.com.vn
Fapage: https://www.facebook.com/hyundaibacgiang.com.vn
Địa chỉ: Hyundai Bắc Giang– Lô 01 CCN Dĩnh Trì- Tp.Bắc Giang
// add this before event code to all pages where PII data postback is expected and appropriate ttq.identify({ "email": "", // string. The email of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "phone_number": "", // string. The phone number of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "external_id": "" // string. Any unique identifier, such as loyalty membership IDs, user IDs, and external cookie IDs.It must be hashed with SHA-256 on the client side. }); ttq.track('ViewContent', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToWishlist', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('Search', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "", // string. The 4217 currency code. Example: "USD". "query": "" // string. The word or phrase used to search. Example: "SAVE10COUPON". }); ttq.track('AddPaymentInfo', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('AddToCart', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('InitiateCheckout', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('PlaceAnOrder', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". }); ttq.track('CompleteRegistration', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". });